• O nas

Europejskie Stowarzyszenie Badań Niemcoznawczych (ESBN) zostało utworzone w 2019 roku, z inicjatywy pracowników i absolwentów Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie rozwoju badań niemcoznawczych w Polsce i w Europie oraz promowanie edukacji w tym zakresie. Poprzez inicjowanie współpracy między przedstawicielami nauki, ośrodkami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi, a także instytucjami o charakterze dyplomatycznym, dąży do integracji środowiska i stworzenia atmosfery zrozumienia i dialogu w międzynarodowym środowisku naukowym i dydaktycznym.

Członkowie ESBN prowadzą działalność naukową w zakresie badań niemcoznawczych oraz aktywnie promują wyniki badań w tym zakresie prowadzone w Polsce i Europie (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec). Ważnym elementem działalności organizacji jest wspieranie ważnych inicjatyw i projektów mających na celu prowadzenie badań i szerzenie wiedzy w zakresie historii, kultury, politologii i ekonomii Niemiec i relacji polsko-niemieckich.

Projektowane cele realizowane są ponadto m.in. za pomocą organizacji konferencji, kongresów, seminariów, debat i prelekcji, a także wydawania publikacji, wykonywania ekspertyz i przygotowywania wystaw. Planowane jest także wspieranie i promowanie istotnych projektów naukowych i kulturalnych w postaci grantów i stypendiów.

Stowarzyszenie zapewnia szeroki dostęp do publikacji związanych z działalnością CSNE za pośrednictwem sklepu internetowego